Debugging Tools for Windows (x86) 6.11.1.404

Debugging Tools for Windows (x86) 6.11.1.404

Microsoft – 16,8MB – Freeware
ra khỏi 9 phiếu
Bạn có thể sử dụng gỡ lỗi công cụ cho Windows để gỡ lỗi trình điều khiển, ứng dụng và dịch vụ trên hệ thống chạy Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista hoặc Windows Server 2008. Bạn cũng có thể sử dụng gỡ lỗi công cụ cho Windows để gỡ lỗi hệ điều hành. Các phiên bản của gói gỡ lỗi công cụ cho Windows có sẵn cho 32-bit x 86, bản địa của Intel Itanium, và bản địa x64 nền tảng.

Phiên bản mới nhất của gỡ lỗi công cụ cho Windows có sẵn để tải về (xem phần sử dụng gỡ lỗi công cụ cho Windows trên Trang này). Bạn cũng có thể cài đặt các gói phần mềm từ Windows trình điều khiển Kit (WDK), nền tảng SDK hoặc khách hàng hỗ trợ chẩn đoán CD.

Tổng quan

Debugging Tools for Windows (x86) là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Debugging Tools for Windows (x86) là 6.12.2.633, phát hành vào ngày 06/12/2010. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 05/05/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 6.12.2.633, được sử dụng bởi 86 % trong tất cả các cài đặt.

Debugging Tools for Windows (x86) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 16,8MB.

Người sử dụng của Debugging Tools for Windows (x86) đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Debugging Tools for Windows (x86)!

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Debugging Tools for Windows (x86) cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản